تماس تلفنی اتوماتیک

تماس تلفنی اتوماتیک

یکی از روشهای بسیار جذاب تبلیغاتی که جدیدا پیشرفت خیلی زیادی کرده و قیمتش هم معقول و به صرفه شده، روش تماس تلفنی اتوماتیک هست. سناریو به این صورت اتفاق می افته که شما اول یک شرکت خوب و معتبر با قیمت مقرون یه صرفه انتخاب میکنید، سپس یک اکانت یک ساله خریداری می کنید، […]