بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان چیست

سلام خوبین چ خبرا این داستان واقعیست: چند روز قبل یکی از حجره دارای میدان تره بارو دیدم که بدجور دمق بود. بهش گفتم چشیده؟ گفت یکی از پرسنل تخلیه از بالای ماشین حمل میوه افتاده و کمرش آسیب دیده. گفتم خوب بیمه که داشتی ایشالا ازش حمایت درمانی میشه. یکساله هم خوب میشه ایشالا. […]