انواع سماق | سماق قرمز | سماق قهوه ای

انواع سماق معمولا مشتریها هنگام سماق خریدن ، از خودشون ترسی بروز میدن که صد البته حق دارن. مخصوصا وقتی با سماق قهوه ای و سماق رنگ روشن مواجه بشن. بله سماق با رنگ روشن. احتمالا شما هم از وجود همچین سماقی بی خبر بودین. به عکس زیر نگاه کنید: خوشه سماق سفید. سماق از […]