چه محصولاتی در عطاری تغییر وزن میدهند؟

تغییر وزن فقط به معنای کاهش وزن نیست. شما به عنوان یک فروشنده گیاهان دارویی و کالاهای عطاری، باید بدانید که بسیاری از کالاهای موجود در دکان و انبار شما در حال تغییر محسوس وزن هستند. انواع ریشه ها و ساقه ها از کاسنی گرفته تا حتی شیرین بیان در صورتی که سر فصل خریداری […]