عطاری در آخر مرداد و اوایل شهریور

عطار همکار عزیز سلام، امیدوارم زیره و گاو زبان و غنچه و آویشن و کاکوتی و ختمی امسالت رو با قیمت مناسب خریده باشی چون کم کم وقت درو کردن رازیانه و سماق و چای ترش و زیره سیاه و به بازار اومدن گلپر هست که باید برای خریدنش آماده باشیم. رازیانه معمولا سمت همدان […]