عطاری در پائیز مهر

عطاری در مهر ماه

مهر ماه که رسید، سمت ما گل کلم و سیب زمینی ترشی هم میرسه و عجب تقارن خوش یمنی دارن این دو با انگور و سرکه. بله وقت ترشی گذاشتن رسید. سرکه خانگی امسال سال 1402 هر کیلو 25000 تا 30000 هزار تومان به صورت عمده و در بطری یک لیتری داد و ستد میشه […]