پول خورد از کجا گیر بیارم

مشکل بی پایان پول خرد تا چند سال پیش که کارتهای خرید توسعه پیدا نکرده بودن، پول خرد هیولایی بود که روزانه می بایست باهاش دست و پنجه نرم میکردی. ما ها که مغازه داشتیم خلاصه ی جوری با مشتری کنار می اومدیم بیچاره راننده تاکسی ها… بگذریم بعد از اینهمه تغییرات و گذر زمان، […]