چطور افت وزن محصولات عطاری را کنترل کنیم

اگر دقت کرده باشید روستایی ها وقتی گل گاو زبون میچینن ، داخل یک نوع کیسه پارچه ای از جنس متقال میریزن. کیسه پارچه ای به محصول اجازه ورود و خروج رطوبت رو میده. گل گاو زبان قزوین و ییلاقاتش و منطقه اشکورات ، از اواسط هفته دوم اردیبهشت شروع میشه و هرچه منطقه سردتر […]