طعمه روی قلاب، تعیین کننده نوع ماهی صید شونده است

همکاری داشتم اهل شمال و اهل دل. اون موقع در یک شرکت فروش قفسه بندی صنعتی کار میکردم. ی روز که داشتیم با هم برای یکی از مشتریها نقشه انبار تهیه میکردیم ، حرف از ماهیگیری و انواع قلاب و غیره افتاد. در خلال گپ زدن، همکارم حرفی زد که حرفش مثل ساعقه خورد توو […]