عطاری در شهریور

عطاری در شهریور ماه کمر تابستان شکست و خرما پزان تمام شد و هوا رو به خنک شدن گذاشت و بازار اما بر خلاف هوا شروع به داغ شدن کرد. یک عطار حرفه ای خوب می دونه که وقتی بوی شهریور پیچید و دیگه شب ها نشد که پنجره خونه رو باز بزاری وقت اون […]