کاسبی روز پنجشنبه در عطاری

پنجشنبه ها در عموم کاسبی های مغازه محور روز داغی به حساب میاد. میشه گفت شما میتونید توقع حداقل ۴۰ درصد فروش بیشتر رو نسبت به میانگین سایر روزها از روز پنجشنبه داشته باشید. دلایل مختلفی هم برای این افزایش فروش هست: یکی اینکه دولتی ها و اداری ها در روز پنجشنبه معمولا تعطیلند و […]