رازی که بعد از چهار سال فاش میکنم

فصل داغ کسب و کار یکی از مهمترین مزایای ثبت دقیق وقایع مالی،توانایی استخراج اطلاعات بسیار مفیدی است که شما را در تصمیم گیری های مهم یاری خواهد کرد. سالهاست که میزان فروش روزانه را در دفاتر مالی فروشگاه ثبت می کنم و اطلاعات فوق را در نرم افزار ماکروسافت اکسل وارد می نمایم تا […]