آموزش خرید ملک در شرایط تورمی

من بعنوان یک دکاندار، دارای اعتبارات غیر نقدی هستم که در شرایط خاص باید بتونم اون اعتبارها رو به پول نقد تبدیل کنم. این همون کاری بود که در بهمن ماه سال 98 موفق به انجامش شدم و همین عمل حدودا 200 میلیون تومان سودآوری داشته. پولی بسیار بیشتر از اونچیزی که فکر میکردم. لذا […]