مقاله ای بدون عنوان!

یک ایده احتمالا میلیاردی در صنعت بسته بندی هر چی فکر کردم نتونستم برای این مقاله اسمی انتخاب کنم. راستش به سختی خودمو قانع کردم که این موضوع رو منتشر کنم. راستش ی مقدار خسیسیم اومد اولش. این مقاله از اون مقاله هایی هست که هرچی کمتر دیده بشه بیشتر خوشحال میشم 😂 واسه همین […]