عطاری در آغاز تیر ماه

سلام‌. رسیدیم به تیر ماه. امیدوارم که از فروش بذر های سبزی و صیفی جات سود مقبولی رو نصیب خودتون کرده باشید. چون دیگه فروش بذر با شیب زیادی سقوط میکنه. پس در میزان خرید و شارژ بذور دقت کنید. فروش دم نوشها به پایین ترین حد خودش رسیده و زنجبیل و دارچین هم بخاطر […]