سرانه مصرف ادویه جات در ایران چقدر است

ما به عنوان یک عطار آگاه بهتره که در مورد وسعت بازار خودمون و اکوسیستم شغلمون اطلاعات اجمالی داشته باشیم یکی از موارد بسیار مهمی که هر مدیر دکان عطاری می بایست بدونه بررسی عملکرد خودش در مقایسه با سایر رقبای منطقه هست. شما با یک محاسبه سر انگشتی متوجه خواهید شد که اندازه وزنی […]