تعداد عطاری ها در کشور چقدر است

در ایران چند عطاری وجود دارد؟ در شهر شما چند عطاری وجود دارد؟ در ایران به ازای هر چند نفر یک عطاری هست؟ همیشه یک سوال هست که ذهن آدم رو مشغول کنه. از صبح این سوالها توو ذهنم دور میزد. تا اینکه مجالی شد برای سرچ کردن. کنار اجاق گاز نشستم و با یک […]