از کجا بدونم هزینه پُست یک بسته چقدره؟

اینکه شما به عنوان یک عطار موفق باید بازارتون رو از طریق اینترنت به اندازه یک کشور وسعت بدید شکی نیست. کتاب دوم من هم دقیقا برروی همین موضوع متمرکز هست. اما نکته ای که برای این مقاله در نظر گرفتم محاسبه هزینه پست یک بسته هست. چیزی که حتما و قطعا در آینده دور […]