عطاری در پائیز مهر

عطاری در مهر ماه

مهر ماه که رسید، سمت ما گل کلم و سیب زمینی ترشی هم میرسه و عجب تقارن خوش یمنی دارن این دو با انگور و سرکه. بله وقت ترشی گذاشتن رسید. سرکه خانگی امسال سال 1400 هر کیلو 20000 هزار تومان به صورت عمده و در بطری یک لیتری داد و ستد میشه و از […]